top of page

Protocol hervatting vechtsporten binnen
Versie 29 juni 2020, ter voorbereiding op hervatting 1 juli 2020

Het heropenen van sportscholen was oorspronkelijk gepland voor 1 september. Onder voorwaarden heeft de regering dit vervroegd naar 1 juli. Daarom heeft de Vechtsport Autoriteit met behulp van het ministerie voor VWS en NOC*NSF uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd, waaraan voldaan moet worden om op 1 juli weer open te gaan.

Gezondheidscheck

Heeft degene die reserveert corona-gerelateerde klachten? Maakt hij of zij deel uit van een lopend contactonderzoek? Ook trainers en andere medewerkers moeten voorafgaand aan elke werkdienst worden gecheckt. Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de sportschool komen. De reservering moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten?

3. Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

Ook bij het betreden van de sportschool moet de gehele gezondheidscheck met NEE worden beantwoord, voordat sporters, trainers en medewerkers toegang kunnen krijgen.

Kinderen en volwassenen (alle leden)

 • Wedstrijden, competities, toernooien en demo's zijn nog steeds verboden. 

 • Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn.

 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training.

 • Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet.

 • Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep

 • Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis.

 • Neem je eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. 

 • Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn.

 • Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training bijwonen.

 • Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis.

 • Volwassen leden: Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de training. 

bottom of page